Huisregels

Om voor iedereen de zwemlessen zo prettig mogelijk te laten verlopen, hanteert ZVO de volgende huisregels:

 • ZVO is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel opgelopen in het zwembad. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 • De aanwijzingen van het personeel dienen strikt te worden opgevolgd.
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 • Verbaal en/of non-verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 • Het meebrengen van breekbare en/of gevaarlijke voorwerpen is niet toegestaan.
 • Het omkleden gebeurt in de grote kleedkamers (en niet in de kleedhokjes).
 • Laat geen waardevolle eigendommen achter in de kleedkamers (laat deze thuis of maak gebruik van de af te sluiten kluisjes).
 • Het dragen van schoenen is niet toegestaan in de zwemzaal en het ‘blotevoetengedeelte’ van de kleedkamers.
 • Douchen bij het betreden van de zwemzaal is verplicht.
 • Het dragen van badkleding in de zwemzaal is verplicht.
 • Het dragen van sieraden in de zwemzaal is niet toegestaan.
 • Het gebruik van kauwgom en/of ander snoepgoed in de zwemzaal is niet toegestaan.
 • Hardlopen in de zwemzaal is niet toegestaan.
 • Roken in de zwemzaal is niet toegestaan.
 • Het gebruik van een zwembril is niet toegestaan tijdens het (oefenen voor) diploma zwemmen.
 • Elke 1e les van de maand wordt er met kleding gezwommen.
 • Elke 1e les van ieder kwartaal mogen ouders/begeleiders in de zwemzaal aan het bad zitten (de zogenaamde “kijkavond”).
 • Gevonden voorwerpen worden afgegeven bij de receptie van het zwembad.