Algemene voorwaarden

Voor leden van Zwemvereniging Ommoord (ZVO) gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • ZVO hanteert een jaarcontributie van 1 januari t/m 31 december.
 • Bij betaling in één keer wordt de jaarcontributie rond 15 december afgeschreven.
 • Bij betaling in vier termijnen wordt de contributie rond 15 december, 15 maart, 15 juni en 15 september afgeschreven.
 • Bij betaling in vier termijnen via een overschrijving dient de contributie voor 15 december, 15 maart, 15 juni en 15 september te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Zwem- en Polovereniging Ommoord.
 • Opzeggingen dienen schriftelijk vóór 1 december doorgegeven te worden aan de penningmeester.
 • Bij opzegging na 1 december wordt de volledige contributie voor het komende jaar in rekening gebracht! Dit geldt ook bij betaling in vier termijnen! Alleen bij opzegging met geldige reden (te beoordelen door het bestuur) wordt slechts € 35,= administratiekosten in rekening gebracht.
 • Voor betaling via automatische machtiging geldt dat bij het niet kunnen incasseren (i.v.m. te weinig saldo) per extra incasso € 5,= boete wordt opgelegd.
 • Bij het onterecht terugvorderen van contributie (bijv. bij te laat opzeggen van het lidmaatschap) wordt € 35,= boete opgelegd.
 • ZVO behoudt zich het recht voor een lid waarover een klacht is ingediend te royeren zonder dat restitutie van de contributie plaatsvindt.
 • Indien de contributie niet tijdig (d.w.z. vóór 1 januari) is betaald, betekent dit dat er geen toegang verleend kan worden tot het zwembad!
 • Voor nieuwe leden wordt éénmalig inschrijfgeld in rekening gebracht.
 • Actuele tarieven staan hier.