Algemene voorwaarden

Voor leden van Zwemvereniging Ommoord (ZVO) gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €22,50.
 • ZVO hanteert een jaarcontributie van 1 januari t/m 31 december.
 • Bij betaling in één keer wordt de jaarcontributie in week 1 van het nieuwe contributiejaar afgeschreven.
 • Bij betaling in vier termijnen wordt de contributie rond 23 maart, 23 juni, 23 september en in week 1 van het nieuwe contributiejaar afgeschreven.
 • Bij betaling in vier termijnen via een overschrijving dient de contributie voor 7 januari, 15 maart, 15 juni en 15 september te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Zwem- en Polovereniging
 • Opzeggingen dienen schriftelijk vóór 1 december doorgegeven te worden aan de penningmeester.
 • Bij opzegging na 1 december wordt de volledige contributie voor het komende jaar in rekening gebracht! Dit geldt ook bij betaling in vier termijnen!
  Alleen bij opzegging met geldige reden (te beoordelen door het bestuur) wordt slechts €35 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Voor betaling via automatische machtiging geldt dat bij het niet kunnen incasseren (i.v.m. te weinig saldo) per extra incasso €5 boete wordt opgelegd.
 • Bij het onterecht terugvorderen van contributie (bijv. bij te laat opzeggen van het lidmaatschap) wordt €35 boete opgelegd.
 • ZVO behoudt zich het recht voor een lid waarover een klacht is ingediend te royeren zonder dat restitutie van de contributie plaatsvindt.
 • Indien de contributie niet tijdig is betaald, betekent dit dat er geen toegang verleend kan worden tot het zwembad.
 • Bankrekeningnummer: NL53INGB0002810223 t.n.v. Zwem- en Polovereniging Ommoord

Door lid te worden van ZVO gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden! Op verzoek kunnen wij u de statuten van de vereniging per email toezenden.

In de welkomstbrief treft u de huisregels van ZVO aan. Voor vragen en/of opmerkingen over wijze van betaling kunt u contact opnemen met het bestuur. Voor alle overige vragen kunt u het best een e-mail sturen naar:

info@zv-ommoord.nl