Aannamebeleid vrijwilligers

Vrijwilligers bij ZV Ommoord 

– Iedereen kan vrijwilliger worden bij ZV Ommoord.  

– Vrijwilligers worden alleen aangenomen na overleg tussen instructeurs en bestuur. 

– Voor alle vrijwilligers wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd.  

Vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten zoals o.a. de kascontrole-commissie of diensten verrichten waarbij men niet in contact komt met “kwetsbare groepen” (jongeren jonger dan 16 jaar, mensen met mentale en/of lichamelijke beperkingen), verrichten hun vrijwilligerstaken uitsluitend in overleg en met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.  
Voor hen wordt in principe geen VOG aangevraagd, maar zoals we weten, tenzij…!