Contributie

2024

Het lidmaatschap van Zwemvereniging Ommoord loopt per kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december.
De contributie bedraagt € 225,= per jaar (voor 1 keer per week zwemmen). Voor twee keer per week zwemmen geldt een toeslag van € 100,= Contributie dient vooruit te worden betaald. Er is ook een mogelijkheid om in vier termijnen van € 65,= per kwartaal te betalen.  Ook bij betaling per kwartaal loopt het lidmaatschap per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.
Diegenen die in de loop van het jaar lid worden betalen contributie naar evenredigheid over de resterende tijd tot en met 31 december
Het éénmalige inschrijfgeld bedraagt € 22,50.
Bankrekeningnummer: NL53 INGB 0002 8102 23 t.n.v. Zwem- en Polovereniging Ommoord.