Klachten en vragen

We hebben een procedure om klachten, opmerkingen en vragen te behandelen.  

Omdat we een kleine vereniging zijn, proberen we zo direct mogelijk te zijn en alle kwesties zo snel mogelijk af te handelen. In ieder geval hanteren wij de navolgende werkwijze: 

Klachten, opmerkingen en vragen richten aan: 

  • Ter plaatse aan bestuursleden of instructeurs 

of 

Afhandeling: 

  • Bestuur neemt binnen 24 uur na ontvangst van de klacht contact op met betrokkenen. 
  • Kan de klacht niet gelijk afgehandeld worden dan: 
  1. Bestuur onderzoekt klacht tezamen met betrokkenen en het streven is om dit binnen  
    7 dagen te doen. 
  2. Bestuur evalueert klacht  intern en streeft er naar dit binnen 14 dagen te doen. 
  3. Na klachtevaluatie neemt bestuur maatregelen.